Proiectarea, executia, completarea, modernizarea si intretinerea in stare de utilizare a retelelor geodezice de referinta

Executarea masuratorilor si lucrarilor tehnice necesare rectificarii hotarelor judetene sau ale teritoriului national

Proiectarea, realizarea, actualizarea si editarea hartilor si planurilor analogice si digitale

Executarea proiectelor, planurilor si documentatiilor topografice prevazute in legi, ordonante si hotarari ale Guvernului, precum si regulamentele, instructiunile si normele de aplicare ale acestora

-Executarea masuratorilor si lucrarilor tehnice privind comasarile, parcelarile, investitiile, schimburile de terenuri, delimitari cadastrale si rectificarile de hotare ale teritoriilor administrative, rectificarile limitelor intravilanelor localitatilor, aprobate potrivit legii

-Executarea masuratorilor si lucrarilor tehnice necesare realizarii si actualizarii evidentelor cadastrale de specialitate, in scopul preluarii si integrarii datelor si informatiilor rezultate din acestea in bazele de date ale cadastrului general

-Executarea masuratorilor si lucrarilor necesare intocmirii documentatiilor privind scoaterea din circuit a terenurilor agricole sau a documentatiilor privind exproprierea pentru o cauza de utilitate publica

Cotatie Pret 0740.225.554